SWING TEL

 

แจ้งวันหยุดประจำเดือนกันยายน 2561 :  หยุดให้บริการ  22-23 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ประจำคลินกประจำการทำงานประจำไตรมาส 

*** แจ้งหมายเลขติดต่อของศูนย์กรุงเทพ ระบบยังขัดข้องกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขอยู่

 

  • บริการตรวจเอชไอวี/ซิฟิลิส

  • บริการคำปรึกษาเรื่องฮอร์โมนกับสาวประเภทสอง

  • บริการยาเพร็พ(PrEP)

  • บริการย้ายสิทธิการรักษา

  • ถุงยางอนามัย+สารหล่อลื่น

  • โครงการวิจัยต่างๆ